top of page

Airfel xeta kodlari

 • LP xətası - Su təzyiqinin aşağı olması bildirən xəta kodudur.

 • HL xətası -100 C-dən çox qızma, Limit termostatı, pompa, radoator filtr tıxanması, və ya 3 yollu klapan  problemidir.

 • AF xətası - Baca problemi. Fan və ya hava prosestatı, plata xətasıdır.

 • HB xətası - Radiator NTC sensor, kabellərdə qopma xətasıdır.

 • dB xətası - İsti su NTC sensor xətasıdır.

 • C1 xətası - Qaz valfın modilyasiya etmədiyini göstərən, yəni yeterincə elektrik voltajı olmadığı xəta kodudur.( 01 xətasına oxşayır)

 • A5 xətası - Prosestat, fan,hava axın açarı(hava akış şalteri), qaz klapanın açılması və ya ion xətasıdır. 

 • FR xətası - Donma xətasıdır. NTC 1°C aşağısında göstərdiyi zaman bu xəta kodu verə bilər.

 • FP xətası - Zavod parametrlər xətası

 • bC xətası - Alışma olmadığını göstərən xəta kodudur. MAX 3 dəfə resert etmək olar. qaz valfında, plata (ana kart), ionda və ya alovlanma elektrodunda xəta vardır.

 • G1 xətası- qaz klapanının modulyasiya bobinləri xətası

bottom of page