top of page

Alarko xəta kodlari

 • Serena

 • E01/E35 Kodu - Kombi alov almır.

 • E02 Kodu - Limit Termostatının  xətası.

 • H20 Kodu - Kombidə su təzyiqinin bitdiyini bildirən kodu.

 • E05 Kodu - Tesisat sensorunda xəta olduğunu göstərən kodudur.

 • E06 Kodu - Kombinin isti su sensorunda xəta oldugunu  göstərən koddur.

 • E14 Kodu - Baca tıxalı olabilir yaxut baca bağlantılarında boşalma meydana gəlmiş olabilər.

 • E22 Kodu - Cihazın parametrlərin də xəta kodu.

 • Trendy

 • 80 Kodu - Cihaz özünü İstifadəyə bağlamış vəziyyətdə.

 • 80/70 Kodu - Kombinin içində mövcud olan istilik ən yüksəyə çatdığından kombi funksiyalarını müvəqqəti olaraq  kilitlemiş deməkdir. Cihaz reset olunmalıdır

 • 80 /60 Kodu - Cihazın bacasının çəkilişin də problem yaşanmasi xətası.

 • 70 /60 Kodu – Su təzyiqi aşağı.Su barı 1,5 olmalidir .

 • 50/40 Kodu – Kombinin isti su sensorun da xəta

 • Trendy-D

 • F5 Kodu - Hava prosestatı qüsurlu və ya baca çekimi qeyri-kafi ola bilər.

 • F4 Kodu - Kombi alovlanmır. Qazla bağlı problem meydana gəlmişdir.Qaz qrupu, iyonizasyon yaxud kart qüsurlu ola bilər.

 • F3 Kodu - Pətəklərə istilik getməsini təmin edən sensorda qəza meydana gəlmişdir.

 • F2 Kodu - Kombinin İsti su gəlməsini təmin  edən parçalardan biri olan NTC sensoruda  qəza meydana gəlmişdir.

 • F1 Kodu - Kombilərdə isinmə problemi  olduğu zamanlar da Limit Termostat dövrəyə girərək kombinin zərər görməsinə mane olar. Əgər ekranda belə bir kod  meydana çıxırsa  bu sensor işləmir  deməkdir. 

 • F0 Kodu - Cihazın suyunun azaldığını ve ya bittiyini gösteren arıza kodudur. Kombinin Su Basıncını 1 İle 2 yə gətirin 

 • Alarko SUPER FIT  kombi  arıza-xəta kodları 

 • E01-alov yoxdur -sıfırlayın(reset )

 • E01-saxta alov -sıfırlayın (reet)

 • E02-Termostatı məhdudlaşdırın sıfırlayın(reset)

 • E03-baca sığortası-sıfırlayın(reset)

 • E04-Aşağı su təzyiqi xətası-Avtomatik

 • E05-İstilik axını sensorunun nasazlığı-Avtomatik

 • E06-DHW sensorunun nasazlığı-Avtomatik

 • E16-Fan nasazlığı-Avtomatik

 • E22-Elektron lövhə mikroprosessorunun nasazlığı -gücü söndürmək/açmaq

 • E31-uzaqdan idarəetmə xətası-gücü söndürmək/açmaq

 • E98-Əsas təchizat xətası-Avtomatik

 • E99-təhlükəsizlik xətası-Avtomatik

bottom of page