top of page

Hitachi xəta kodlari

 • 01 cihaz qorunması (iç blok)

 • 02 cihaz qorunması (cöl blok)

 • 03 iç və çöl birləşmə arasında  əlaqə xətası

 • 05 fazlı line xətası

 • 08 kompressor qızdırmaq

 • 11 hava giriş termistoru

 • 12 hava axını termistoru

 • 13 don qoruyucu thermistor

 • 20 kompressor termistoru

 • 22 mühit temperaturu termistoru

 • 24 Defrost termistoru

 • 25 kondenser temperatur termistoru

 • 38 PCB mühafizəsi

 • 41 Soyutma zamanı həddindən artıq yüklərin qorunması

 • 42 Isitmədə  qızdırmaq qorunması

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page