top of page

Arcelik xəta kodlari

 • A01 xətası - Alışma problemini göstərən xəta kodudur. 

 •  A03 xətası - Limit termostatını göstərən xəta kodudur.

 •  E01 xətası - Alışma problemidir. 

 •  E02 xətası - Həddindən artıq isinmə problemi. Limit termostatı xətası

 •  E03 xətası - Baca problemi. Fan və ya hava prosestatı xətası

 •  E04 xətası - Alışmanın dayanması ilə bağlı təhlükəsizlik xətası

 •  E05 xətası - Radiator NTC sensor xətası, çıxış su xətası

 •  E06 xətası - İsti su NTC sensor xətası

 •  E10 xətası - Su təzyiqinin aşağı olduğunu göstərən xəta kodu. su təzyiqi 1.5 bar olmalıdır.

 •  E25/E26 xətası - Kombini qaynatma problemini olduğunu göstərən xəta kodudur.

 •  E35 xətası - Alışma probleminin olduğunu göstərir. İon və ya qaz problemidir.

 •  E96 xətası - Aşağı voltaj xətasıdır.(elektrik enerjisi problemi)

 • Arçelik DGK Y 20 LCD Yoğuşmalı Kombi Xəta kodları, Arçelik DGK Y 24 LCD Yoğuşmalı Kombi Xəta kodları : 

 • A01 xətası - Alışma xətasıdır. Kombiyə qaz gəlmir və ya qaz valfında problem vardır.

 • A02 xətası - Alışma ilə bağlı problemdir. Elektrod və ya ana kartında problem ola bilər.

 • A03 xətası - Qaynatma problemidir. Sistemde hava varsa və ya dövriyə normal getmirsə yaranan problemdir.

 • A06 xətası - Alışma sonrası alov azlığı. Qazın aşağı təzyiq olmasını göstərir.

 • A15 xətası - F05 xətasının 5 dəfə təkrarlanması nəticəsində bu xəta kodu verilir. Prosestat problemidir.

 • A41 xətası - Sensor xətası. Sensorların boru ilə əlaqəsi kəsildiyini göstərən xəta kodudur.

 • F05 xətası - Hava prosestatı xətasıdır.

 • F10 xətası - Radiator NTC sensorunda xəta, NTC bağlantılarına diqqət etmək lazımdır.

 • F11 xətası - İsti NTC sensorunda yaranan problem ilə bağlı xətadır.

 • F14 xətası - Radiator NTC sensoru ilə bağlı problemdir. F10 xətası oxşar xətadır. Bu xəta kodu NTC sensorunun  özündə problem olduğunu göstərir.

 • F34 xətası - Aşağı voltaj problemidir. Voltajin 170 V aşağı olduğunda bu xəta kodu verilir.

 • F35 xətası - Şəbəkə tezliyində problemin olduğunu göstərir.

 • F37 xətası - Aşağı su təzyiqi olduğunu göstərən xəta kodudur. 1.5 bar olmalıdır

 • F42 xətası - İsitmə sensoru xətası

 • F43 xətası - Esenjor qorunması. Sistemdə hava olduqda və ya su dövriyəsi olmadıqda verilən xəta kodudur.

 • F50 xətası - Kabellerde qırıqlıq olması xətası.

bottom of page