top of page

ARDO xəta kodlari

  • E00, E01 – Suyun boşaldılmasında çətinlik
    E02 – Sıxma və yaxalama xətası
    E03 – Drenaj yolunda problem (suyun çəkmə vaxtı 3 dəqiqədən çoxdur)
    F2 – Su istilik sistemində xəta
    -->

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page