top of page

Baykan xəta kodlari

 • AY

 • E 01 veya LED 80: Alov xətası və ya iyon.

 • E 02 veya LED 60: Hava axışı xətası (Fan, Proestat ve ana kart)

 • E O3 veya LED 30: Radiator Ntc sensör xəası.

 • E 04 veya LED 40: İstifadə suyu Ntc xətasıdır.

 • E 08 veya LED 50: Su əskikliyi və ya su təzyiqinin aşağı 

 • E 09 veya LED 70: həddindən artıq isinmə /təhlükəsizlik termostatı ( LİMİT)

 • E 06 veya LED 70: Gönderilen suyun 90 dereceyi aşması

 • Günəş  

 • E01 kodu - Alov və  ya iyon xətası

 • E02 kodu - Hava axını sensoru

 • E03 kodu - Radiator NTC xətası

 • E04 kodu - İstifadə su sensoru xətası

 • E05 kodu - Qaz valfı xətası 

 • E06 kodu - Həddindən artıq qızma

 • E07 kodu - Pompa xətası

 • E08 kodu - Su təzyiqi azlığı (1,5 bar olmalıdır) 

 • E09 kodu - həddindən artıq qızma (qazın xodunu azaldın)

 • Yıldız

 • 30C  ̊ kodu - Radiator NTC sensoru

 • 40C  ̊ kodu - İstifadə su sensoru 

 • 30+40 C  ̊ kodu - Qaz valfı xətası

 • 50C  ̊ kodu - su təzyiqinin aşağ olması (1,5 bar olmalıdır)

 • 60C  ̊ kodu - Hava axın xətası

 • 70C  ̊ kodu - Həddən artıq isinmə. Qaz artıqlığı

 • 60+80C  ̊ kodu -  pompa xətası

 • 80C  ̊ kodu - Alov və ya iyon xətası 

 • Lena, Nayla, Luxurylena, Sky

 • E01 və ya 80 C  ̊ kodu - Alov və iyon xətası. qaz valfı, prosestat da ola bilər 

 • E02 və ya 60 C  ̊ kodu - Hava axını xətası.Hava prosestatı və ya fan, ana kart xətası ola bilər

 • E03 və ya 30 C  ̊ kodu - Radiator sensoru xətası.

 • E04 və ya 40 C  ̊ kodu - istifadə su sensor xətası

 • E05 və ya 30-40 C  ̊ kodu - Qaz valfı xətası

 • E06 və ya 70 C ̊ kodu - həddindən artıq isinmə resertləyin

 • E07 və ya 60-80 C ̊ kodu - Pompa xətası

 • E08 və ya 50 C ̊ kodu - Su təzyiqi düşmüşdür (1,5 bar olmalıdır)

 • E09 və ya 70 C ̊ kodu - həddindən artıq qızma esenjorda radiator su istiliyi həddindən artıq olduğunu bildirir. pompa sıxılması, təsisat tıxanması, ana esenjör kireçleşmesi və ya tutulması ola bilər.

bottom of page