top of page

ECA xəta kodlari

 • Confeo 

 • T6 Kodu - Baca qazı sensoru xətası, fan, hava datçiki, plata xətası(qısa dövrə)

 • T2 Kodu - Baca qazı həddindən artıq istilik xəbərdarlığı hava hərəkəti

 • E4 Kodu - Diferensial hava təzyiq açarı xəbərdarlığı (qısa dövrə)

 • E5 Kodu - Diferensial hava təzyiq açarı xəbərdarlığı (açıq dövrə)

 • E3 Kodu - Həddindən artıq istilik kilidlənməsi (limit termostat)

 • T1 Kodu - Həddindən artıq istilik xəbərdarlığı (elektron limit)

 • T3 Kodu - Mərkəzi istilik temperatur sensor xətası(açıq dövrə)

 • T5 Kodu - İstifadə suyu temperatur sensor xətası (açıq dövrə)

 • T7 Kodu - Xarici hava temperatur sensor xətası(qısa dövrə)

 • E1/E2 Kodu - Alovlanma getmir, cihaz təhlükəsizliyə keçir bir neçə dəfə reset edilməlidir. 

 • D1 Kodu -  Alov dövrəsi xətası

 • C1 Kodu - Ana kart ilə ünsiyyət kəsilməsi xəbərdarlıqçı

 • A1 Kodu - Ana kartda aşağı gərginlikli xəbərdarlığı

 • P1 Kodu - Aşağı su təzyiq xəbərdarlığı

 • Y1 Kodu - Qaz valve dövrəsində qəza 

 • Citius Premix

 • A00 kodu - Elektron Kart proqram təminatı xətası
  A01 kodu - Alovlanma xətası
  A02 kodu - Yanlış alov siqnalı
  A03 kodu - Həddindən artıq temperatur xəbərdarlığı
  A04 kodu -Temperatur sensorlarının nasazlığı səbəbindən ola bilər.
  A05 kodu - Fan problemi. Fandan 1 dəqiqədən çox geribildirim yoxdur.
  A08 kodu - Alov dövrə xətası
  A09 kodu - Qaz valfında promlem olması
  A12 kodu - EEPROM yoxlama xətası. Plata xətası
  A15 kodu -Temperatur sensorlarının ölçmə xətası
  A16 kodu - Axın temperaturu sensoru xətası
  A17 kodu - Qaytarma temperaturu sensoru xətası
  A18 kodu - Temperatur sensoru xətası
  A21 kodu - Analoq-Rəqəmsal çevirici (ADC) xətası
  A33 kodu - Qaytarma temperaturu sensoru xətası
  A35 kodu - Axın temperaturu sensoru xətası
  A80 kodu - Qayıdış və axın temperaturu sensorları arasında temperatur fərqi xətası
  A82 kodu - Alov itkisi xətası (4 dəqiqə ərzində 3-dən çox alov itkisi)
  C07 kodu - Həddindən artıq Baca Qazının Temperatur Xətası
  C13 kodu - Həddindən artıq sıfırlama xətası (həddən artıq resert olunması)
  C25 kodu - Elektron Lövhə Xətası
  C34 kodu - Aşağı Təchizat gərginliyi
  C37 kodu - Aşağı Su Təzyiq Xətası
  C39 kodu - Xarici Hava Sensoru Xətası
  C40 kodu - Yüksək Su Təzyiq Xətası
  C47 kodu - Su təzyiq sensoru xətası
  C50 kodu - Qazan Sensor Xətası
  C51 kodu - PT1000 günəş sensoru xətası
  C52 kodu - Məişət isti suyun temperaturu sensoru xətası
  C53 kodu - Baca qazının temperaturu sensoru xətası
  C81 kodu - Temperatur sensorunun sürüşmə testinin gözləmə rejimi

 • Calora

 • Bütün LED-lər sürətlə yanıb-sönürsə, ana plata ilə əlaqə itmişdir.

 • L2 yanırsa, lakin L1, L3 və L4 sönürsə, ocaqda alov yoxdur.

 • L1 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L3 və L4 sönürsə, istilik sensorunda problem var.

 • L3 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L1 və L4 sönürsə, isti su sensorunda problem var.

 • L2 tez yanıb-sönürsə, L1, L3 və L4 sönürsə, həddindən artıq temperatur xətası

 • L4 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L1 və L3 sönürsə, baca nasazdır.

 • L3 və L4 tez yanıb-sönür, L2 açıq, L1 sönür Su təzyiqi aşağıdır

 • L2 tez yanıb-sönürsə, L1, L3 və L4 yanır Xarici xəta. Adətən elektron kartda problem olur.

 • Calora (Digital)

 • E1 kodu: Alovlanma nasazlığı.

 • E2 kodu: səhv alov formalaşması

 • E3 kodu: Həddindən artıq istiləşmə Kilidi Problemi

 • E4 kodu: Diferensial hava təzyiq açarı qısa qapanma problemi

 • E5 kodu: diferensial hava təzyiq açarının qapalı dövrəsində problem

 • T1 kodu: həddindən artıq istiləşmə problemi

 • T3 kodu: istilik sensorunun nasazlığı

 • T5 kodu: isti su sensoru xətası

 • T7 kodu: xarici hava sensorunun nasazlığı

 • D1 kodu: alov dövrə xətası

 • C1 kodu: ana plata ilə əlaqə problemi

 • A1 kodu: aşağı gərginlik xətası

 • P1 kodu: Aşağı su təzyiqi xətası

 • Y1 kodu: qaz klapan xətası

 •  Calora Premix

 • E01 xətası - qaz yoxdur

 • E02 xətası - Alovlanma düzgün deyil

 • E05 xətası - Uzun müddət fanatdan rəy yoxdur
  • E08 xətası - alov dövriyyə xətası
  • E09 xətası - qaz klapanında problem
  • E12 xətası - EEPROM-u yoxlayın
  • E15 xətası - temperatur sensorunun aşkarlanmasında nasazlıq
  • E16 xətası - istilik dövrəsinin təchizatı temperaturu sensoru
  • E17 xətası - istilik dövrəsinin qaytarılması suyunun temperaturu sensoru
  • E18 xətası - məişət suyu sensoru
  • E21 xətası - Analoq/Digital çevirici xətası
  • E33 xətası - Qızdırılan suyun temperaturu sensoru
  • E35 xətası - İstilik axınının temperaturu sensoru xətası
  • E54 xətası - kondensat sifonu tıxanmış ola bilər.
  • E80 xətası - Radiator təchizatında giriş və çıxış suyunun temperaturu arasındakı temperatur fərqi
  • E82 xətası - alov yoxdur
  • F07 xətası - baca qazının temperaturu problemi

 • F15 xətası - kombidə su təzyiqi 2.5-dən çoxdur ( 1,5 bar olmalıdır)Suyu azaltmaq lazımdır

 • • F13 xətası - həddindən artıq sıfırlama xətası
  • F34 xətası - aşağı güc problemi
  • F37 xətası - aşağı su təzyiqi xəbərdarlığı (1,5 bar olmalıdır)
  • F39 Xətası - xarici sensor xətası
  • F40 xətası - yüksək su təzyiqi xəbərdarlığı (1,5 bar olmalıdır)
  • F47 xətası - su təzyiq sensorunun nasazlığı
  • F50 xətası - qazan sensorunun nasazlığı
  • F51 xətası - PT1000 günəş sensorunun nasazlığı
  • F52 xətası - İstifadə suyunun temperaturu sensoru nasazdır
  • F53 xətası - Baca qazının temperaturu sensoru xəbərdarlığı müxtəlif səbəblərdən ol bilər.
  • F81 xətası - Temperatur sensorunun sağma sınağını gözləmək barədə xəbərdarlıqECA Proteus

 • Led1, Led2, Led3 və Led4 sürətlə yanıb-sönürsə: Ana plata ilə əlaqə kəsilir. Bu o deməkdir ki, Elektron kart və ya video kart daha əvvəl dəyişdirilibsə, əlaqə səhv ola bilər. Heç bir tədbir görülməzsə, elektron kart nasaz ola bilər

 • Led1,Led3 və Led4 yanmırsa Led2 yanırsa: Alovlanma baş vermir. Qaz valfı, elektron kart, iyonlarda və ya elektrodlarda xəta deməkdir.

 • Led1 tez-tez yanıb sönürsə, Led 2 yanır, Led 3 və Led 4 yanmırsa:  Radiator sensorunda xəta var deməkdir

 • Led 1 və Led 4 yanmır, Led 2 yanır və Led 3 tez-tez yanıb sönürsə: İsti su sensor xətası, Sensorda nəmlənmə ola bilər

 • Led 1, Led 3 və Led 4 yamnır, Led 2 tez-tez yanıb sönürsə: Həddindən artıq qızma.Təhlükəsizlik kilidlənməsi. Radiator tıxanması, Esenjor tıxanması, üç yollu klapanda problem

 • Led1 və Led 3 yanmır, Led 2 yanır və Led4 tez-tez yanıb sönürsə: Hava təzyiqi xətası. Fan və ana kart xətası ola bilər

 • Led1 yanmır, Led 2 yanır, Led 3 və Led 4 tez-tez yanıb sönürsə: Su təzyiqi düşmüş deməkdir. 1,5 bar olmalıdır

 • Led 1, Led3 və Led 4 yanır, Led 2 tez-tez yanıb sönürsə: Elektron kart xətası   

 • ECA Proteus Premix

 • E01 kodu- Alovlanma problemi

 • E02 kodu- Alovlanma getmir. Fan, iyon, qaz valfı və ya ana kart xətası

 • E03 kodu- Həddinədən artıq isinmə

 • E05 kodu- Fan problemi. Fandan 1 dəqiqədən çox geribildirim yoxdur.

 • E08 kodu- Alov dövriyyəsi xətası.bir neçə dəfə resert edin. Düzəlməzsə elektron kart ola bilər

 • E09 kodu- Qaz valfında olan problem

 • E12 kodu- EEPROM xətası (ana plata)

 • E15 kodu- isti su sensorun ölçülməsi səhvi və ya elektron kart xətası

 • E16 kodu- Çıxış su istiliyi sensor xətası. 

 • E17 kodu- giriş su sensoru xətası

 • E18 kodu- İstilik sensoru 30 C -dən olduğu göstərir

 • E21 kodu- Analoq-Digital çevirici xətası

 • E33 kodu- Giriş suyu istilik sensoru xətası

 • E35 kodu- Çıxış suyu istilik sensor xətası

 • E54 kodu- Sifon tıxanması xətası

 • E80 kodu- Qayıdış və axın temperaturu sensorları arasında temperatur fərqi xətası

 • E82 kodu- Alov itgisi xətası

 • F07 kodu- Həddindən artıq baca qaz istiliyi xətası.95 C-yə çatdığı bildirilir

 • F13 kodu- Çoxlu resetleme problemi

 • F34 kodu- Voltaj xətası 170 V -dan aşağı düşdüyü bildirilir

 • F37 kodu- Təzyiq düşüklüyü (1.5 bar olmalıdır)

 • F39 kodu- Xarici hava sensor xətası

 • F40 kodu- Yüksək su təzyiqi

 • F47 kodu- Su təzyiq sensoru

 • F50 kodu- Boyler sensor xətası

 • F51 kodu- PT1000 solar sensor xətası

 • F52 kodu- İstifadə suyu istilik sensor xətası

 • F53 kodu- Baca qaz qəzması xətası

 • F81 kodu- istilik sensoru testi

bottom of page