top of page

Bosch xəta kodlari

 • E1 - Yüksək təzyiq qoruması işə düşdü

 • E2 - Daxili blokun dondan qorunması işə düşdü

 • E3 - Aşağı təzyiq qoruması işə düşdü

 • E4 - Kompressorun boşalma temperaturunun qorunması işə düşdü

 • E5 - Həddindən artıq cərəyan qorunması işə düşdü

 • E6 - Xarici və daxili bloklar arasında əlaqə yoxdur (səhv rabitə xətti)

 • E7 - Daxili blokların müəyyən edilmiş iş rejimlərinin ziddiyyəti

 • E8 - Daxili blokların həddindən artıq yüklənməsindən qorunma

 • E9 - Drenaj vannasının daşmasına qarşı qorunma (quraşdırılmış drenaj nasosu olan modellər üçün)

 • F0 - Ətraf mühitin temperaturu sensorunun nasazlığı (daxili blok)

 • F1 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin girişindəki temperatur sensorunun nasazlığı

 • F2 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin orta hissəsinin temperatur sensorunun nasazlığı

 • F3 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin çıxışındakı temperatur sensorunun nasazlığı

 • F4 - Xarici blokun ətraf mühitin temperaturu sensorunun nasazlığı

 • F5 - Xarici blokun istilik dəyişdiricisinə girişdə temperatur sensorunun nasazlığı

 • F6- Xarici blokun istilik dəyişdiricisinə girişdə temperatur sensorunun nasazlığı

 • F7 - Xarici blokun istilik dəyişdiricisinin çıxışındakı temperatur sensorunun nasazlığı

 • F8 - 1-ci kompressorun boşalma temperaturu sensorunun nasazlığı (sabit tezlikli kompressor)

 • F9 - 2-ci kompressorun boşaltma borusundakı temperatur sensorunun nasazlığı (Digital Scroll kompressoru)

 • FA - 1-ci kompressorun krank karterinin temperatur sensorunun nasazlığı (sabit tezlikli kompressor)

 • Fb - 2-ci kompressorun krank karterinin temperatur sensorunun nasazlığı (Digital Scroll kompressoru)

 • Fc - Yüksək təzyiq sensorunun nasazlığı

 • Fd - Aşağı təzyiq sensorunun nasazlığı

 • Eh - Əlavə elektrik qızdırıcısının nasazlığı

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page