top of page

Indesit xəta kodlari

 • F01 – Elektrik mühərrikinin nasazlığı
  F02 – Elektrik mühərrikinin (mühərrikin) xətalı işləməsi
  F03 – Temperatur sensorunun nasazlığı
  F04 – Su səviyyəsi sensorunun nasazlığı
  F05 – Drenaj nasosunun nasazlığı
  F06 – Səhv düymələri (əmrlər)
  F07 – Su tökdükdən sonra suyun səviyyəsinin sensoru işləmir
  F08 – Qızdırıcı xətası
  F09 – İdarəetmə modulu yaddaş xətası
  F10 – Zəif su doldurma sürəti
  F11 – Drenaj pompası dövrəsində xəta
  F12 – Göstəriş və modul arasında əlaqə yoxdur
  F13 – Qurutma temperaturu sensorunun nasazlığı
  F14 – Qızdırıcı elementin (qızdırıcının) qurumasının uğursuzluğu
  F15 – Rölənin qızdırıcı elementinin (qızdırıcının) qurudulmasının uğursuzluğu
  F16 – CM barabanı bloklanıb (yalnız yuxarıdan yüklənən paltaryuyan maşınlarda)
  F17 – UBL nasazlığı
  F18 – İdarəetmə platanın prosessorunda nasazlıq
  H20 – Su doldurarkən nasazlıqlar

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page