top of page

Hitachi xəta kodlari

 • E01 – Lyuk qapısı bağlanmır. Lyukun qarşısını almaq üçün heç bir siqnal yoxdur.
  E02 – Çən çox yavaş doldurulur və ya su heç axmır
  E03 – Su boşalmır.
  E04 – Bak daşır.
  E07 – Suyun sızması.
  E08 – Şəbəkə gərginliyinin göstəriciləri tələb olunan standartlara cavab vermir.
  E09 – Çox yüksək köpüklənir.
  E21, E22 – Elektrik mühərriki ilə bağlı problemlər.
  E24 – Fırlanan zaman artan vibrasiya müşahidə olunur.
  E18 – Su müəyyən edilmiş temperatura qədər qızmır.

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page