top of page

Baxi xəta kodlari

 • E10 Kodu - Çöl mühit temperatur sensor xətası

 • E20 Kodu - Mərkəzi istilik dövrəsi NTC sensoru xətası

 • E28 Kodu -  Baca NTC sensoru xətası

 • E50 Kodu -İstifadə suyu dövrəsi NTC sensor xətası

 • E60 Kodu -  Otaq termostat sensor xətası

 • E62 Kodu - Elektron kart proqram versiyası xətası

 • E88 Kodu - Elektron kart ilə AVS 77 nəzarət modulu arasında xəbərləşmə xətası

 • E95 Kodu - AVS 77 nəzarət modulu saatı xətası

 • E110 Kodu - Təhlükəsizlik termostat xətası

 • E119 Kodu -  Hidravlik təzyiq açarı xətası

 • E125 Kodu  - Sistemdə su olmaması və ya hava olması xətası

 • E127 Kodu -  Anti-leyjoner funksiyası dövrədə 

 • E130 /E125/E131 Kodu - Baca NTC sensoru həddindən artıq istiləşməsi uğursuzluqlar sonrasında kombi elektirikin kəsilməsi xətası

 • E133 Kodu - Qaz qeyri-kafi xətası

 • E151 Kodu - Kombi nəzarət kartı xətası

 • E155 Kodu - Maksimum reset sınağının aşılması (n°5)

 • E156 Kodu - Aşağı və ya yüksək gərginlik xətası

 • E160 Kodu - Fan xətası

 • E193 Kodu - Sistemə hava getməsi xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page