top of page

Ferroli xəta kodlari

 • ECONCEPT 

 • F1 kodu - Alovlanma yoxdur. Anakart, qaz valfı, aalovlanma və iyon elektrodundan ol bilər.

 • F3 kodu - həddindən artıq isinmə. Təsisat tıxanması, sirkulyasiya pompası, sensor xətası ola bilər

 • F5 kodu -  Fan xətası

 • F8 kodu - Alov çıxış dövriyyə xətası. ana kart, iyon elektrodu, qaz valfı ola bilər.

 • F9 kodu - elektronik kart il qaz klapanı arasında əlaqə yoxdur

 • F10/F22  kodu - Mikroprosensor xətası

 • F23 kodu - 4 dəqiqə içərisində su təzyiqi ilə əlaqə yoxdur

 • F25 kodu - elektronik ana kart

 • F26 kodu - yanma zamanı 4 və ya 5 dəfə alov eskikliyi

 • F30/F31 kodu - giriş sensoru. radator giriş suyu xətası

 • F32/33 kodu - isti su sendsoru

 • F34 kodu - şəbəkə voltajı 190V altında ya da 250 V üzəridə. Voltaj aşağı və ya atrıq olduğu bildirilir

 • F 35 kodu - şəbəkə tezliyi

 • F 36 kodu - anakart xətası   

 • DİVATOP 

 • A01/A02 kodu - Alov yox.Nizamsız alov

 • A03 kodu -  Regenerator qoruma xətası

 • F04 kodu -  Baca termostat xətası

 • F05 kodu -  Prosestat xətası

 • A06 kodu -  4 dəqiqədə 5 dəfə alov əskikliyi

 • F08 kodu - Regenerator həddindən artıq

 • F10 kodu - NTC qızdırıcı sensoru xətası

 • F11 kodu - NTC su sensoru xətası

 • F14 kodu - NTC təhlükəsizlik sensoru xətası

 • F34 kodu - Qidalanma gərginlik xətası

 • F35 kodu - Frekans xətası

 • F37 kodu - Tesisat təzyii xarab

 • F39 kodu - Xarici NTC sensoru xarab

 • F40 kodu - Tesisat təzyiqi yüksək

 • A41 kodu - Sensor qoruması не подключен

 • F42 kodu - İkili sensor oxuma fərqi səbəbiylə qoruma

 • F43 kodu - Regenerator qoruması 

 • F47 kodu - Təzyiq sensoru qoruması не подключен

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page