top of page

LG xəta kodlari

 • OE – drenaj işləmir
  UE – oxda baraban yükünün balanssızlığı
  DE – qapının bağlanma xətası
  LE – elektrik mühərrikinin bloklanması xətası
  AE – avtomatik bağlanma xətası
  CE – elektrik mühərrikinin həddindən artıq yüklənməsi
  FE – daşqın, paltaryuyan maşında çox su var
  IE – su paltaryuyan maşına axmır
  PE – peresostat xətası
  PF – idarəetmə platasında elektrik kəsilməsi
  tE – suyun istilik dövrəsində nasazlıqlar
  SE – baraban valı fırlanmır
  CL – uşaq kilidi funksiyası aktivləşdirilib (xəta deyil!)
  tcL – baraban təmizləmə funksiyası aktivləşdirilib (xəta deyil!)

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page