top of page

Simens xəta kodlari

  • F16 – lyuk kilidi xətası
    F17, E17 – su qəbulu xətası
    F18, E18 – drenaj xətası
    F21, E21 – motor dövrəsində nasazlıqlar
    F23, E23 – sızma mühafizəsi sistemi işləmişdir

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page