top of page

MDV xəta kodlari

 •    Daxili blokda xətaların göstərilməsi

 • E0- EEPROM'u oxuyan xəta

 • E1- xəta birləşməsi

 • E2- Faza və sıfır bloklardakı (sinxronizasiya) əlaqənin düzgünlüyündə olan problemlər

 • E3- Daxili blokun  fan motorunun sürətini oxumaq xətası

 • E5- cöl blokun temperaturlu sensorlar səbəbiylə xəta.

 • E6-daxili blokda temperatur sensoru ilə xəta

 • P0- İnverter modulunun qorunma aktivləşdirilmişdir.

 • Yüksək və ya aşağı tədarük zonasında P1-qorunması

 • P2- Kompressor qızdırmaqdan qorunması

 • P3- Kompressor aşırma təhlükəsizliyi

 • P4- Güc konvertoru modulunun qorunması

 • P5- Çatışmazlıq Modu

 •      Xarici bloka  zərər kodları

 • E0- EEPROM'u oxuyan xəta

 • E1- 1 daxili blokun temperatur sensörleri tərəfindən xəta

 • E2- 2 saylı daxili blokun temperatur sensörleri tərəfindən xəta

 • E3- 3 nömrəli daxili blokun temperatur sensörleri tərəfindən xəta

 • E4- col blokun temperatur sensörleri tərəfindən xəta

 • E5- Yüksək və ya aşağı gərginlikdə qorunma

 • E6- 4 nömrəli daxili blokun istilik sensörlari tərəfindən xəta

 • E7- nəzarət və invertör lövhələri arasında əlaqə yoxdur

 • P0- Kompressor aşırımı qorunması

 • P4-M4OCi üçün yüksək təzyiqli qoruma

 • P2- Yalnız M4Oci üçün aşağı təzyiqli qoruma

 • P3- Kompressorun çox vaxt axından qorunması

 • P4- İnverter modulunun qorunması aktivləşdirilmişdir.

 • P5- Aşağı açıq hava temperaturu 7C üçün qorunma

 • P6- Yüksək kondensasiya temperaturunun qorunması

 • P7-Qoruğu

 • P8- Qoruğu

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page