top of page

Beko xəta kodlari

 • E1 - daxili istilik sensoru xətası

 • E2 - buxarlandırıcı sensor xətası

 • E3 - mühərrik xətası

 • E5 - daxili və xarici blokun arasındakı kommutasiya xətası 

 • 1E - xarici temperatur sensoru xətası

 • 2E - kondansatör sensoru xətası

 • AKH, AKP, AS, BKH, BKP, BS kondisionerlərinin səhv kodları

 • F1 FF01 -

 • F3 FF03 - soyutma rejimində yüksək kondensasiya temperaturu

 • F4 FF04 - istilik rejimində yüksək kondensasiya temperaturu

 • F6 FF06 - daxili birləşmənin fanının mühərrikinin düzgün işləməməsi

 • F7 FF07 - daxili hava temperaturu sensoru xətalıdır 

 • F8 FF08 - buxarlayıcı temperatur işarəsi xətası

 • F9 FF09 - kondansatör temperatur işarəsi xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page