top of page

Termodinamik xəta kodlari

 • Taurus

 • E1 - Alovlanma xətası, ana kart, qaz valfı, elektrodlar ola bilər

 • E2 - Həddindən artıq isinmə.

 • E3 - Fan, ana kart və prosestat xətası

 • E4 -Aşağı su təzyiqi

 • E6 - İsti su sensoru xətası

 • E7 - Radiator sensor xətası

 • E9 - Don vurmaya görə təhlükəsizlik

 • E10 - Esenjör xətası

 • TermoCo

 • E1 - Alovlanma xətası, ana kart, qaz valfı, elektrodlar ola bilər

 • E2 - Həddindən artıq isinmə,emniyyət termostatı həddən artıq qızmış

 • E3 - Fan, ana kart və prosestat xətası

 • E4 -Aşağı su təzyiqi (Su 1,5 bar olmalıdır)

 • E6 - İsti su sensoru xətası

 • E7 - Radiator sensor xətası

 • E9 - Don vurmaya görə təhlükəsizlik

 • E10 - Esenjör xətası

 • Bluetech

 • E0 - Giriş su isiticilik sensoru xətası

 • E1 - Aşağı su təzyiqi (Su 1,5 bar olmalıdır)

 • lovlanma xətası, ana kart, qaz valfı, elektrodlar ola bilər

 • E2 - Alovlanma xətası. Qaz valfi,anakart və ya elektrotlarda (iyon çubuqlarında) xəta

 • E3 - Həddindən artıq isinmə,emniyyət termostatı həddən artıq qızmış 

 • E4 - İstifadə su istiliyi sensor xətası 

 • E6 -Baca qazı sensoru

 • E7 - Həddən artıq isinmə, pompa, radiator filtr tıxanıqlığı, üç yolluq klapan, ana esenjor kirəcləşməsi ola bilər

 • Blutech Normal

 • E1 - Alovlanma xətası, ana kart, qaz valfı, elektrodlar ola bilər

 • E2 - Həddindən artıq isinmə.

 • E3 - Fan, ana kart və prosestat xətası

 • E4 -Aşağı su təzyiqi

 • E6 - İsti su sensoru xətası

 • E7 - Radiator sensor xətası

 • E9 - Don vurmaya görə təhlükəsizlik

 • E10 - Esenjör xətası

bottom of page