top of page

Shivaki xəta kodlari

 • E1- Sensoru zədələnmişdir

 • E2- otaq boru temperaturu ölçən sensor zədələnmişdır

 • E3- Daxili boru temperaturu sensoru xətalıdır 

 • E4-cöl blokun temperaturu sensoru xətalıdır 

 • E6- daxili blokun fanının zədələnmişdir

 • F5-Kondensatorun yığılma qabı dolub

 • F2- Xarici  blokun xətası

 • F7 - cöl blokun yenilənmədən  qorunması

 • P6-Chip xətası

 • F8- qızdırmalı qoruma

 • E0-Daxili və xarici blok xətaları

 • F9-Faza üç fazlı elektrik xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page