top of page

Samsung xəta kodlari

 • 5E – suyu boşaltma xətası
  4E – suyu gec götürür
  dE – qapı açıqdır
  UE – yük azdır və ya çoxdur
  3E – mator və ya taxo datçiki xətası
  OE – suyu çox yığır
  LE – su sızıntısı
  HE – qızdırıcı (ten-spiral) xətası
  tE – qızdırıcı datçik xətası
  iE – su səviyyə datçiki
  CE – anormal su qızması

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page