top of page

Samsung xəta kodlari

 • E464 - güc modulunun yenidən işəduşməsi 

 • E461 - kompressor işəduşmur

 • E473 - kompressor bloklanır

 • E466 - DC modulun gərginlik xətası

 • E221 - açıq hava temperaturu sensoru xətası

 • E416 - çox ısınma

 • E251 - temperaturun sensoru xətası

 • E468 - cari sensor xətası

 • E465 - kompressor xətası

 • E237 - temperaturun sensoru dolama xətası

 • E202 - cam əlaqəsi müddəti (1 dəqiqə)

 • E458 - Fan Xətası

 • E471 - OTP ətası

 • E467 - kompressor fırlanma xətası

 • E440 - əməliyyat şəraitinin ayrılması Aşağı

 • E441 - əməliyyat şəraitinin ayrılması Yüksək

 • E469 - DC Link Gerilim Sensoru xətası

 • E462 - I_Trip səhv / PFC Over current

 • E554 - soyuducu sızıntısı

 • E472 - AC voltaj sıfır keçid xətası

 • E556 - Capacity Miss-Match

 • E121 - qapalı hava istiliyi sensoru xesilib/ qapalıdır

 • E122 - buxarlayıcı temperaturun sensoru kəsilib / kəsilib

 • E154 - daxili blokun fan problemi

 • E101 - əlaqə müddəti ötmüş (1 dəqiqə)

 • E186 - MPI xəta

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page