top of page

Gree xəta kodlari

 • E1 Əməliyyat göstəricisi hər 3 saniyədə bir dəfə yanıp sönür Yüksək təzyiqə qarşı kompressor qorunması.
  E2 hər 3 saniyədə 2 dəfə yanıqlanır Daxili blok dondurulduqda qorunma.
  E3 hər 3 saniyədə 3 dəfə yanıb-sönür aşağı təzyiqə qarşı kompressor qorunması
  E4 hər 3 saniyə 4 dəfə yanıp sönür kompressor axını tüpündən yüksək temperaturda qorunur.
  E5 hər 3 saniyədə 5 dəfə yanıp sönür Kompressor və ya sistemin aşırı qorunması.
  E6 hər 3 saniyədə 6 dəfə yanıq edir Bağlantı qüsuru (keçid). Enerji və siqnal kabellərinin çatışmazlığı (komunikasiya)
  E7 hər 3 saniyədə 7 dəfə yanıb-sönür set rejiminin ziddiyyəti.
  E8 hər 3 saniyədə 8 dəfə yanıq verir Daxili birləşmənin mühərrikinin qorunması aktivləşdirilmişdir.
  E9 hər 3 saniyədə 9 dəfə yanıq edir İstilik rejimində soyuq hava təzyiqindən qorunur
  E0 Hər 3 saniyədə 10 dəfə yanıp sönür aşağı başlanğıc gərginliyi ilə tezlik nəzarətçisinin qorunması.
  H6 hər 3 saniyədə 11 dəfə yanıp söndürülür Daxili blok fan motorundan heç bir geribildirim siqnalı yoxdur.
  F0 Boşalma temperaturu sensoru arızalı
  F1 Soyuq fəaliyyət göstəricisi hər 3 saniyədə bir dəfə yanıp sönür. İstilik sensoru pozulması
  F2 Hər 3 saniyədə 2 dəfə yanan söndürücü Kondenser istilik sensoru pozulması
  F3 Hər 3 saniyədə 3 dəfə yanıp söndürülür xarici blokdakı mühit hava sensöründa arızalanır.
  F4 Hər 3 saniyədə 4 dəfə yanıp sönür. Boşalma temperaturu sensorunda arızalar
  F5 hər 3 saniyədə 5 dəfə yanıp sönür Kompressor boşaltma borusundakı sensor işləməsi
  F6 Hər 3 saniyədə 6 dəfə yanıp söndürülür Soğutma rejimində aşağı sürətdə Kondenser qızdırmaq (Inverter)
  F7 Hər 3 saniyədə 7 dəfə yanıp sönür Kompressordan (Inverter) yağın itirilməsinə qarşı qorunması
  F8 Hər 3 saniyədə 8 dəfə yanıp sönür Kompressor və ya aşağı sürətdə aşırı yüklənmədən sistem qorunması (İnverter)
  F9 Hər 3 saniyədə 9 dəfə yanıp sönür Yüksək axıdıcı temperaturda və aşağı sürətdə kompressorların qorunması. (İnverter)
  FF Faza monitörün başarısızlığı, mərhələlərdən birində güc yoxdur
  H1 istilik göstəricisi hər 3 saniyədə bir dəfə yanıp sönəcək Soyuducu
  H2 Hər 3 saniyədə 2 dəfə yandırıcı Elektrostatik filter qorunması
  H3 hər 3 saniyədə 3 dəfə yanıp sönür Aşırı qızdırma qorunması
  H4 hər 3 saniyədə 4 dəfə yanıp sönür Sistem çatışmazlığı
  H5 hər 3 saniyə bir 5 dəfə yanıp sönür IPM qorunması
  H7 hər 3 saniyə 6 dəfə yanıp sönür Kompressor arızası (DC invertor)
  H8 Hər 3 saniyədə 7 dəfə yandırılır Drenaj daşması qorunması
  H9 hər 3 saniyədə 8 dəfə yanır Elektrikli qızdırıcının arızası
  H0 hər 3 saniyədə 9 dəfə yanıq edir Evaporator aşırı qızdırma qorunması (İnverter)
  FA Aşağı sürətdə aşırı qızdırmaya qarşı evaporatör və ya kondenserin mühafizəsi (Inverter)
  FH Fövqəladə evaporatör üçün don qorunması (Inverter) 

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page