top of page

Bosch xəta kodlari

 • F00, E00 – Mikroproqram xətası
  E02 – Mühərrik nasazlığı
  E67 – Modulda və ya proqramda xəta
  F01 – Lyuk problemləri
  F02 – Su yoxdur
  F03 – Suyun boşaldılması ilə bağlı problem
  F04 – Su sızması
  F16, E16 – Lyuk kilidi xətası
  E17, F17 – Suyun doldurulma müddəti keçdi
  E18, F18 – CM-də suyun boşaldılması xətası
  F19 – suyun istiləşməsi – No
  F20 – Planlaşdırılmamış istilik
  F21 – Baraban fırlanmır
  F22 – Temperatur sensoru sıradan çıxıb
  E23, F23 – Aquastop işlədi
  F25 – Aqua sensoru uğursuz oldu (suyun bulanıqlığı sensoru)
  F26 – Təzyiq sensoru sıradan çıxıb
  F27 – Təzyiq sensoru xətası
  F28 – Su axını sensorunun nasazlığı
  F29 – Su axını sensorundan su keçmir
  F31 – Su səviyyəsi çox yüksəkdir
  F34 – Lyuk kilidi bağlanmır
  F36 – Paltaryuyan maşının kilidi nasazdır
  F37 – Xəta NTC
  F38 – Qısa qapanma NTC (temperatur sensoru)
  F40 – Şəbəkə xətası
  F42 – Çox yüksək-mühərrik sürəti
  F43 – CM tank kilidi
  F44 – Əks fırlanma yoxdur
  F59 – 3D Sensor: məlumat xətası
  F60 – Axın sensoru nasazdır
  F61 – Yanlış qapı kodu
  F63 – Funksional qorunma problemi
  F67 – İdarəetmə platasında nasazlığı
  D07 – Motor problemləri və ya qapı kilidi problemləri

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page