top of page

Airfel xəta kodlari

  • POWER: Sabit açıq Daxili blok hava çəkmə sensoru (alov sensoru) işarəsi

  • POWER: TIMER üzərində dayanıqlıdır: 4 dəfə yanıp sönür Daxili blok boru sensoru (buxarlayıcı sensoru) işarəsi

  • POWER: 3 dəfə yanıp sönür

  • E1 Kompressorun yüksək təzyiqli qurulması

  • Dona qarşı Airfel daxili blokun boru qorunması

  • E3 Aşağı təzyiq çatışmazlığı

  • E4 Airfel kondisioner kompressorunun aşınması

  • E5 çöl blok boru sensoru xətası

  • E7 Faza sırası çatışmazlığı / faza çatışmazlığı / təzyiq dəyişdirmə xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page