top of page

Haier xəta kodlari

 • E0 - kondensat drenaj funksiyasının pozulması.
  E1 - Kompressorda təzyiq artır.
  E2 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisi buzla örtülmüşdür.
  E3 - Kompressorda qeyri-z'yif təzyiq.
  E4 - Kompressorun həddindən artıq istiləşməsi.
  E5 - Artan yük səbəbindən kompressor sıradan çıxdı.
  E6 - Bloklar arasında əlaqə yoxdur.
  E7 - Daxili blokun pultdan gələn komandaya komanda vermir.
  E8 - Daxili blokun elektrik mühərrikinin həddindən artıq yüklənməsi.
  F0 - Otaqdakı temperatur sensoru söndürüldü.
  F1 - Daxili modulun istilik dəyişdiricisinin temperatur sensoru söndü.
  F2 - Xarici qurğunun istilik dəyişdiricisinin temperatur sensoru söndü.
  F3 - Xarici temperatur sensoru söndürüldü.
  F4 - Hava təchizatındakı temperatur sensoru sönüb.
  FF - Enerji təchizatı kəsilib.

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page