top of page

Sime xəta kodlari

 • AL01 kodu - Baca problemi

 • AL02 kodu - Sistemdə aşağı su təzyiqi

 • AL04 kodu - İsti su sensoru nasazlığı

 • AL05 kodu - İstilik sensorun nasazlığı

 • AL06 kodu - Alovun aşkarlanmaması nasazlığı Sensor və ya təhlükəsizlik cihazı işə salınıb.

 • AL07 kodu - Həddindən artıq isinmə. termostat

 • AL08 kodu - Alov aşkarlama dövrəsinin nasazlığı

 • AL09 kodu - Su dövranı yoxdur. Su azlığı  

 • AL12 kodu - Açıq kamera

 • AL15 kodu - Ayrılmış fan monitorinq kabeli Maksimum əyilmə xətası

 • AL17 kodu - 2 isitmə NTC sensoru arasında Ardıcılıq olmaması

 • AL37 kodu - Aşağı təzyiq

 • AL28 kodu - Kilidini açmaqların maksimum sayı

 • AL37 kodu - Aşağı sistem təzyiqi

 • AL40 kodu - Yanlış şəbəkə tezliyinin aşkarlanması

 • AL41 kodu - Ardıcıl olaraq 6 dəfədən çox alov itkisi

 • AL42 kodu - Düymələr nasazlığı 2-ci sensor elementinin nasazlığı

 • AL74 kodu - Başlanğıcda yanma nasazlığı səbəbindən tıxanma

 • AL81 kodu - Başlanğıcda yanma uğursuzluqları səbəbindən tıxanma

 • AL83 kodu - Qeyri-bərabər yanma (müvəqqəti xəta)

 • AL96 kodu - Baca tıxanması

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page