top of page

Electrolux xəta kodlari

  • E10 – su qəbulu xətası
    E20 – suyun boşaldılması xətası
    E40 – lyuk kilidi xətası
    E50 – motor xətası
    E90 – idarəetmə və ekran modulu arasında əlaqə xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page