top of page

Termet xəta kodlari

 • 01 Kodu - Alovun yaranmir.                                                               

 • 02 Kodu - İsti su  limitinin yüksəlməsi.  

 • 03 Kodu - Baca cəkmir. (Prosostat / istilik  tənzimləyicisi işləmir).

 • 04 Kodu - NTS su sensorunun zəncirində qisaqpanma

 • 06 Kodu - Kontrollerin elektrik zəncirinin xetası

 • 07 Kodu - Modulyatorun (açılmış zəncirlər) konturunda xəta.

 • 08 Kodu - Təzyiqin çeviricisinin qısa qapanma xətası.

 • 09 Kodu - Su təziqinin xətası(0.5-2.8 bara qədər)

 • 10 Kodu - NTS su sensorunun  zəncirində qisaqpanma

 • 11 Kodu - Qoşulma xəttində xəta 

 • 12 Kodu - Sistemin təchizetməsinin gərginliyi hüdud xaricindədir.

 • 74 Kodu - ntc sensor xətası

 • L3 Kodu - istilik yetərincə olmadığından qızdırmır

 • E6 kodu - elektron bolk işləmir 

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page