top of page

Toshiba xəta kodlari

 • E01 - daxili blokun və idarəetmə panelinin əlaqə xətası
  E02 - idarəetmə panelinin birləşməsində xətası
  E03 - idarəetmə paneli ilə daxili blok arasında əlaqə xətası
  E04 - daxili / xarici bölmənin əlaqə xətası
  E06 - daxili bloka güc yoxdur, qarşılıqlı əlaqədə xəta, daxili və ya xarici bloklarin platasında əlaqə xətası və ya nasazlıq,
  E07 - qarşılıqlı əlaqə xətası, temperatur sensoru SW30-2 nasazdır
  E08 - daxili blokların ünvanlarının təkrarlanması
  E09 - idarəetmə panelinin parametrləri xətası, idarəetmə paneli nasazdır
  E10 - daxili blokun lplatası nasazdır
  E12 - xarici / daxili blok və ya xarici blokda əlaqə xətası
  E15 - daxili blokun plata xətası, qarşılıqlı əlaqə, enerji təchizatı, enerji müdaxiləsi
  E16 - daxili blokların gücündə xəta, quraşdırma xətası və ya xarici blokun plata nasazdır
  E18 - pultda enerji yoxdur, pult və ya daxili blokun lövhəsində nasazlıq var
  E19 - xarici və daxili qurğular arasında əlaqə xətası, platanın nasazlığı
  E20 - kabeli xətlər arasında bölün. " Parametrləri" bölməsində avtomatik ünvan təyini üsulu.
  E23 - xarici blokun birləşməsində xəta, bu modeldə bir soyuducu dövrə varsa, yalnız bir xarici blok var
  E25 - xarici blokun ünvanı təyin edilməyib
  E26 - xarici blokun qoşulma xətası
  E28 - xarici blokun ardıcıllığı xətası
  E31 - xarici blokda plata bağlantısı xətası, platanın nasazlığı, qurma / müdaxilə
  F01 - TCJ sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F02 - TC2 sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F03-Yanlış TC1 sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F04-TD1 sensorunun səhv qoşulması, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F05-TD2 sensor xətası
  F06-TE1 sensorunun  qoşulma xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F07 - Yanlış TL sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın  nasazlığı
  F08 - TO sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F10-Yanlış TA sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F12 - TC1 sensor bağlantısı xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F13 - güc IGBT modulu sensoru xətası
  F15 - TL və TE1 sensorlarının quraşdırılması xətası, sensorların nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
  F16 - yüksək / aşağı müqavimət sensorları Ps, Pd - əlaqə xətası, nasazlıq, plata nasazlığı
  F23 - Ps / Pd sensorlar xətası, dörd yollu klapan, kompressor, SV4 dövrə plata xətası
  F24 - yüksək təzyiq sensoru xətası Pd və ya lplata
  F29 - Daxili blok platasında EEPROM xətası (daxili uçucu olmayan yaddaş).
  F31 - enerji təchizatı xətası, enerji müdaxiləsi və ya xarici blokun plata xətası
  H01 - təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yükləmə, plata xətası
  H02 - təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yüklənmə, plata xətası, faza xətası,
  H03 - cari sensor xətası, plata
  H04 - kompressor, soyuducu, dövrə SV4, SV5, dörd yollu klapan xətası
  H06 - aşağı təzyiq sensoru Ps 0,02 MPa təzyiq qeyd etdi
  H07 - aşağı yağ səviyyəsinin qorunması
  H08 - yağ səviyyəsinin temperaturu sensoru
  H14 - 2 kompressor  xətası
  H16 - yağ səviyyəsinin sensoru bağlıdır, maqnit keçid xətası, həddindən artıq cərəyan rölesi
  L03 - xarici blok ünvan(parametr) xətası,
  L04 - ünvan(parametr) xəttində səhv
  L05 - daxili bölmənin prioritet xətası
  L06 - daxili və xarici blokun prioritetinin göstəricilərində xəta
  L07 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
  L08 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
  L09 - daxili bölmələrin güc parametrlərində xəta
  L10 - xarici blok modelinin quraşdırılması xətası
  L20 - şəbəkə adapter xətası
  L28 - xarici blokların qoşulma xətası - bir sistemdə maksimum 4 ədəd, xarici bloklar arasında əlaqə xətası, plata nasazlığı
  L29 - xarici qurğunun parametrləri xətası, UART xətası
  L30 - daxili / xarici plata xətası
  L31 - daxili plata xətası
  P01 - fan motoru bloklanıb, fan motorunun elektrik kəsilməsi
  P03 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4
  P04 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4, SV2, ventilyator mühərriki bloklanıb, fan motorunun enerjisi kəsilib, dövrə doldurulub, xarici blokun platası nasazdır
  P07 - təchizatı gərginliyi normadan aşağı / yuxarı, xarici fan xətası, güc modulunun soyuducu radiator xətası, güc modulunun temperatur sensoru xətası
  P10-drenaj nasosunun, float sensorunun, daxili blokun platasının xətası
  P12 - daxili fan motorunun xətası
  P13 - maye soyuducu qaytarma xətası
  P15 - soyuducu sızması
  P17 - TD2 sensor xətası
  P19 - dörd yollu klapan xətası
  P20 - yüksək təzyiqdən qorunma
  P22 - fan çatışmazlığı, platanın nasazlığı
  P26 - kompressorun qısa qapanmasının qorunması

bottom of page