top of page

Ekonomgaz xəta kodlari

 • E0 - Dövriyyədə su təzyiqi lazımı qədər deyil və ya təzyiq göstəricisi xətası

 • E1 - Alışdırma xətası

 • E3 - Qızdırılma sistemində temperatur datçiki xətası

 • E4 - Fanda xəta və ya təzyiq çevricisi xətası

 • E5 - Hava təzyiqi çevricisində qısa qapanma

 • E6 - Qalıq istilik xətası

 • E7 - Dövriyyədə və ya nasosda xəta

 • E8 - Çıxış suyunun hərarəti 85 C dərəcədir

 • E9 - Quru yanma və ya qaz klapanı xətası

 • EE - Duş rejiminin temperatur datçiki xətası

 • EF - Duş rejiminin temperaturu çox qızdırılır

 • EL - Duş rejiminin dövriyyə datçiki xətası

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page