top of page

Beko xəta kodlari

 •  F1 Kodu - Aşırı ısınma emniyet termostatı hatası / Həddən artıq isinmə güvenlik termostat xətası

 •  F2 Kodu - Kullanım suyu NTC sensörü hatası / Suyun NTC sensorunda xəta

 •  F3 Kodu - Tesisat suyu NTC sensörü hatası / Təsizat suyunda NTC sensor xətası 

 •  F4 Kodu - İyonizasyon hatası / Alışqan çubuğunda xəta 

 •  F5 Kodu - Prosestat Arızası / Hava datçikində xəta

 •  F6 Kodu - Dış hava sensör bağlantı hatası / Sensor bağlantısında kənar hava problemi

 •  F7 Kodu - Su basıncı düşük arızası / Suyun təzyiqi zəif xətası

 •  CC Kodu - Dış hava sensörünün devrede olmadığını belirtir / Kənar hava sensorun işə düşmədiyini bildirir

 •  

 • BK 20 HR LCD

 • E01 kodu - Alovlanma xətası. Alov və  ya iyon, elektronik kart, elektrodlar və ya gaz valfı xətası ola bilər

 • E02-F02 kodu - Yanlış alovlanma. qaz valfı, elektrod, ana kart

 • E03 kodu - Həddən artıq isinmə, kombidə su və ya radiatorların bağlı olması, ana esenjör tıxanması və ya 3 yol klapanında tıxanma, hava prosestatı

 • E04, F23 kodu - qaz itgisi(qaz bağlı olsada qaz sızıntısı var)

 • E05 kodu - radiator sensoru xətası

 • E06 kodu - İsi su sensoru

 • E10 kodu - Aşağı su təzyiqi (1,5 bar olmalıdır) 

 • E25, E26 kodu - Pompa bloklanması

 • E35 kodu - Alov yoxdur. "R" knopkasına 2 saniyə basıb saxlayın

 • E96 kodu - Aşağı voltaj
   

 • BK 20 HP LCD

 • E01 kodu - Alovlanma xətası. Alov və  ya iyon, elektronik kart, elektrodlar və ya gaz valfı xətası ola bilər

 • E02-F02 kodu - Yanlış alovlanma. qaz valfı, elektrod, ana kart

 • E03 kodu - Həddən artıq isinmə, kombidə su və ya radiatorların bağlı olması, ana esenjör tıxanması və ya 3 yol klapanında tıxanma, hava prosestatı

 • E04, E05, E06, F23 kodu Hava Prosesetat xətası

 • E08, E82 kodu - İyon xətası

 • E09 kodu - Qaz valfı xətası. 

 • E12, E21, F25 kodu - Ana kart xətası.

 • F13 kodu - Həddən atıq resertlənmə xətası

 • F22 kodu - Aşağı təzyiq xətası (1.5 bar olmalıdır)

 • F31 kodu - Radiator sensor xətası

 • F32 kodu - Xarici hava sensor xətası

 • F33 kodu - İsti su sensoru

 • F37 kodu - Su təzyiqinin aşağı olması ( 1,5 bar)

 • F59 kodu - Qaz valfı xətası

 •  

 • BK 20 HR LCD

 • E01 kodu - Alovlanma xətası. Alov və  ya iyon, elektronik kart, elektrodlar və ya gaz valfı xətası ola bilər

 • E02 kodu - Həddən artıq isinmə. Su təzyiqi 1,5 bar su olmalıdır. Eesenjor kirəcləşməsi, radiator təsisatında tıxanma, 3 yolluda xəta  ola bilər

 • E03 kodu - Hava Prosesetat xətası

 •  Yanlış alovlanma. qaz valfı, elektrod, ana kart

 • E04 kodu - Alov itgisi

 • E05 kodu - Radiator sensor xətası

 • E06 kodu - İsti su sensoru

 • E10 kodu - Aşağı su təzyiqi

 • E25/E26 kodu - Pompa bloklanması xətası

 • E35 kodu - Alov yoxdur

 • E96 kodu - Aşağı su təzyiqi

bottom of page