top of page

Vaillant xəta kodlari

 • Atmo TEC, Turbo TEC

 • F0, F71  kodu - radiator su istiliyini ölçmə sensoru xətası

 • F1, F11 kodu - radiatorlara gedən dönüş su sensoru xətası

 • F5,F6 kodu - Baca xətası

 • F10 kodu - Radiator təsisatında su sensorunda olan xəta

 • F13 kodu - NTC xətası

 • F20  kodu- Gediş su sensor xətası

 • F22, F23, F24 kodu - su təzyiqinin aşağı olması

 • F25 kodu - limit termostatı xətası

 • F26 kodu - Elektronik kart və ya qaz valfı

 • F27 kodu - qaz sızması.qaz olmadığı halda kombiyə qaz sızır

 • F28 Kodu - Alovlanma getmir. Kombidə qaz bağlı ola bilər

 • F29 Kodu - Kombide baca hatası / Kombidə baca xətası

 • F33 kodu - Hava prosestatı xətası

 • F36 kodu - baca problemi

 • F49 kodu - Aşağı voltaj

 • F61 kodu - qaz valfı xətası

 • F62 kodu - Qaz valfı ilə Ana kart xətası

 • F63 kodu - Elektronik kartda problem olduğu xətası

 • F64, 72 kodu - radiatora giriş və ya çıxış suyu ölçən sensor va ya ana kart xətası

 • F65 kodu - Elektronik kart xətası

 • F67 kodu - İyon gərginliyi və buna görə voltaj elektron karta getməməsidir

 • F70 kodu - elektronik kart ekran kartı xətası

 • F73 kodu - Təzyiq sensoru xətası

 • F75 kodu - su sensorunda meydana gələn fərq almır. Təzyiq sensoru və ya pompa ola bilər.

 • F77 kodu - Su pompası xətası 

 • Vuw Pro, Vck

 • 1 işığı yanıb sönürsə - həddən artıq isinmə. kombi təhlükəsizlik koduna salır. 3 resert edə bilərsiz.

 • 1 işığı yanmayırsa - Krantları yoxlayın. Krantlar açıqdırsa, ana kart, kabellerde xəta ola bilər.

 • 2 işığı yanırsa - İsti su rejimində çalışdığını bilirən koddur. Əgər isti su gəlmirsə 3 yolda problem var demekdir

 • 2 işığı yanmırsa - İsti su gəlmirsə, akış turbini xətası deməkdir

 • 3 işığı yanmırsa - kombi qış rejimində işləyir.

 • 4 işığı yanıb sönürsə - Baca, Prosestat xətası

 • 4 işığı yanmırsa - Baca problemi, baca tıxanması, anakart, prosestat

 • 5 işığı yanıb sönürsə - esnjörda hava ola bilər, qaz, su təzyiqi aşağı ola bilər, filtr tıxanmış, pompa xətası ola bilər

 • 6 işığı yanıb sönürsə - kombidə giriş çıxış sensorunda, toklarda xəta ola bilər. 

 • 6 işığı yanmırsa - Cihaz alovlanma etmir deməkdir

 • 7 işığı yanıb sönürsə - Alovlanma xətası  

 • EcoFİR Start

 • F1 kodu - həddən artıq isinmə. limit termostatı, sirkulyasıya kəsintisi, qaz tullantısı sensoru

 • F2 kodu - Krantları yoxlayın. Krantlar açıqdırsa, ana kart, kabellerde xəta ola bilər.

 • F3 kodu - İsti su NTC xətası

 • F4 kodu - Alovlanma xətası qaz ayarları (Resert) 

 • F5 kodu - Baca, Prosestat xətası.25 saniyə boyunca hava sirkulyasiya gerçekleşmir

 • F6 kodu - NTC xətası dönüş dövriyəsi. Kabellər bağlantısı

 • F7 kodu - Qaz klapanı xətası (Resert)

 • F8 kodu - NTC sensor xətası (Dönüş dövriyyəsi) həddən artıq isinmə

 • F10 kodu - pompa gücü azdır. Hava var və giriş-çıxış NTC qarışıqlığı

 • F11 kodu - həddən artıq isinmə.İsti su yüksəkliyi

 • F12 kodu - aşağı voltaj

 • F13 kodu - NTC səhv bağlanma, Anakart üzərində düz taxılmamış və ya elektronik xəta

 • F14 kodu - Yanlış alovlanma

 • F15 kodu - Alov yoxdur 

 • ECOTEC

 • F00 Kodu - Çıxan NTC İstilik Xətası

 • F01 kodu - İstiliyin qaytarılması zamanı NTC xətası

 • F10 Kodu - Kombinin pətəyə verdiyi suyun miqdarını ölçən NTC sensoru var. sensorda da qısaqapanma olduğunu başa düşə bilərik.

 • F13 Kodu - Bu, qazan sensoru naqillərinin ayrıldığını, qısaqapanmanı və ya sensorda nasazlığı göstərən koddur.

 • F20 Kodu - Vaillant ecotec kombisində işlənmiş qazın temperaturunun normal səviyyədən yuxarı olduğunu göstərən xəta kodudur. Qayıdış və ya axın sensoru, alovlanma yuvası və ya alışma kabelində problem ola bilər.

 • F27 kodu - Ecotec kombisində qaz klapan bağlıdır, lakin ionlar alov aşkarlayır. İonizasiya elektrodu qüsurlu ola bilər və ya qaz klapanları sıza bilər.

 • F28 Kodu - Alovlanma Xətası

 • F29 kodu - Kombi yandırıldıqdan və işə salındıqdan sonra alov sönür və kombi işləmir. Kombi buxarına qaz girişində problem və ya qazın resirkulyasiyasında problem var.

 • F32 kodu - Baca problemi. fan motorunun tıxandığını, naqillərin qırıldığını, elektron lövhədə və ya Hall sensorunda problem ola biləcəyini göstərir.

 • F37 kodu - Suyun səviyyəsi aşağı düşmüş ola bilər. 1,5 bar olmalıdır. 

 • F42-F43 Kodu : Bu, kombi buxar qazanının naqil qoşqusunda açıq və ya qısaqapanmanı göstərən xəta kodudur.

 • F49 kodu - Gərginlik problemi. Bu problem aşağı və ya yüksək gərginlik səbəbindən baş verir. Bir müddət gözləmək lazımdır, əgər heç bir təkmilləşmə yoxdursa, anakart nasaz ola bilər.

 • F61 Kodu - Qaz klapanının nasazlığı. Bu problem, qaz klapanının naqilləri nasaz olduqda, qaz klapanında nasaz olduqda və ya elektron lövhədə nasaz olduqda baş verə bilər.

 • F62 Kodu - Qaz klapanının nasazlığı. Kombinasiya edilmiş qaz klapan lazım olduğu vaxt bağlanmırsa və ya bağlanma gecikirsə, bu nasazlıq kodu ekranda görünəcək. Problem qaz qurğusu və ya elektron lövhə ilə bağlı ola bilər.

 • F60-F63-F64-F65-F67 kodu - Bu nasazlıq kodlarından hər hansı biri ekranda görünəndə əsas lövhənin zədələndiyini başa düşə bilərik.

 • F71 kodu - Təchizat suyunun temperaturu NTC xətası.

 • F73 kodu - Su təzyiqi ntc siqnalı (aşağı)

 • F74 kodu - Su təzyiqi ntc siqnalı (yüksək)

 • F75 kodu - nasos işləyərkən diferensial təzyiq aşkar edilmir. Belə bir problemlə qarşılaşdıqda, əvvəlcə qazandakı suyun təzyiqini yoxlayın. Təzyiq dəyəri 1 ilə 2 bar arasında olmalıdır. Problem suyun təzyiq sensoru və ya sirkulyasiya pompasında ola bilər.

 • F71 kodu - Çıxış suyu istilik NTC xətası

 • F78 Kodu : Su çıkış ntc kesintisi. İsti su sensörünün naqillərində olan xəta kodudur.

 • F83 Kodu : Gidiş veya dönüş suyu sıcaklık ntc sinde sıcaklık değişimi. Bu xəta durumunda ilk olaraq, kombi su təzyiqini yoxlayın. Gediş və ya çıxış suyu istilik NTC-sinde xəta.

 • F84 Kodu : Gidiş-çıxış suyu istilik NTCsi fərqi tutarlı deyil.

 • F85 Kodu : Çıxış və ya giriş suyu istilik NTCsi yanlış qoşulub.

bottom of page