top of page

Wolf xəta kodlari

 • 1 Kodu - təchizatı suyunun temperaturu Max.

 • 4 Kodu - Alov əmələ gəlmir.

 • 5 Kodu - Əməliyyat zamanı alovun sönməsi

 • 6 Kodu - Temperatur rölesi həddi keçdi.

 • 7 Kodu - Baca qazının temperaturu keçib.

 • 8 Kodu - Qaz klapan açılmır.

 • 9 kodu - Baca qazı damperi açılmır.

 • 10 kodu - Axın temperaturu sensoru  zədələnməsi.

 • 11 kodu - Alov simulyasiyası.

 • 12 kodu - Axın temperaturu sensoru  zədələnməsi.

 • 13 kodu - Egzoz qazının temperaturu sensorunun zədələnməsi.

 • 14 kodu - İsti su sensorunun zədələnməsi.

 • 15 kodu - Xarici temperatur sensoru.

 • 16 kodu - Qaytarma temperaturu sensoru nasazlığı.

 • 17 kodu - Modulyasiya cərəyanı xətası.

 • 20 kodu - Qaz klapan xətası V1.

 • 21 kodu - Qaz klapan V2 xətası.

 • 22 kodu - Kifayət qədər hava yoxdur.

 • 23 kodu - Diferensial təzyiq sensoru xətası.

 • 24 kodu - Fan xətası.

 • 25 kodu - Fan xətası.

 • 26 kodu - Fan xətası.

 • 27 kodu - DHW sensoru zədələnib.

 • 30 kodu - Qaz kondensasiya qazanının CRC xətası.

 • 31 kodu - CRC Burner xətası.

 • 32 kodu - 24 V təchizatı çatışmazlığı.

 • 33 kodu - CRC xətası Zavod parametri.

 • 34 kodu - CRC BCC xətası.

 • 35 kodu - VSS yoxdur.

 • 36 kodu - CRC BCC xətası.

 • 37 kodu - Yanlış VSS.

 • 38 kodu - saylı BCC etibarsızdır.

 • 39 kodu - BCC Sistem xətası.

 • 40 kodu - Axın keçid xətası.

 • 41 kodu - Axın keçid xətası.

 • 42 kodu - Kondensat nasos xətası.

 • 45 kodu - Axın sensoru nasazdır.

 • 46 kodu - Arızalı su isitmə temperaturu sensoru.

 • 50 kodu - Parametrik tıxacın işə salınması.

 • 51 kodu - Parametrik tıxacın işə salınması.

 • 52 kodu - Su qızdırıcısının qızdırılması üçün maksimum vaxt keçib.

 • 60 kodu - İonlaşma cərəyanının dalğalanmaları.

 • 61 kodu - İonlaşma cərəyanının azalması.

 • 64 kodu - Nəbz sensorunun zədələnməsi.

 • 70 kodu -Mikser dövrəsinin temperatur sensoru və ya qaytarma suyunun temperaturu sensoru (terminal FV) zədələnib.

 • 71 kodu - Su qızdırıcısının, saxlama çəninin, qaytarma suyunun və ya qazanın temperatur sensoru zədələnib (terminal E1).

 • 72 kodu - Sensorun zədələnməsi.

 • 73 kodu - Sensorun zədələnməsi.

 • 76 kodu - Zədələnmiş su qızdırıcısı sensoru

bottom of page