top of page

Hisense xəta kodlari

 • F01 – Su xətası
  F03 – Suyu boşaltmır
  F04, F05, F06, F07, F023 – Elektron modul xətası
  F24 – Suyun daşması
  F13 – Səhv bloklama mühərriki
  UNB – Dizbalans

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page