top of page

TCL xəta kodlari

 • E0-Xarici və daxili bloklar arasında əlaqə yoxdur, daxili və xarici blokların qarşılıqlı əlaqəsini, platasını yoxlayın

 • EC-Açıq rabitə xətası

 • E1 - xarici sensor

 • E2-Buxarlandırıcının temperatur sensoru nasazlığı

 • E3-kondensator temperatur sensorunun xətası

 • E4-Sistemi nasazdır

 • E5 Tipi Uyğunsuzluq

 • E6-Daxili blokun motor xətası

 • E7-Xarici blokun temperatur sensoru

 • E8 - Kompressorun boşalma temperaturu sensoru

 • E9-inverter plata xətsı

 • EF-Outdoor fan motoru

 • EA-Cərəyan sensoru

 • EE - xətalı ROM, proqram təminatı.

 • EP-Kompressorun söndürülməsi üçün termostat

 • AB gərginlik sensoru

 • EH-Emmə borusu temperaturu sensoru

 • Təcili dayanma

 • P1-Aşağı/yüksək gərginliyi

 • P2-Həddindən artıq cərəyandan qorunma

 • P4-Egzoz həddindən artıq istidən qorunma

 • P5-Soyutma rejimində həddindən artıq soyutmadan qorunma

 • P6-Soyutma rejimində həddindən artıq istidən qorunma

 • P7-İstilik rejimində artıq istiləşmədən qorunma

 • P8-Xarici həddindən artıq istilik / hipotermiyadan qorunma

 • P9-Sürücü mühafizəsi (proqram yaradılması)

 • P0-Modul mühafizəsi (avadanlığa nəzarət)

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page