top of page

Hermann xəta kodlari

 • E01 Kodu - Alov xətası, uğursuz alovlanma

 • E02 Kodu - Qoruma termostatının xətası, İstilik NTC> 95 C

 • E03 Kodu - Tüstünün çıxarılmasına nəzarət edən təhlükəsizlik klapanında xəta, baca normal işləmir

 • E04 Kodu - Su nasosu anormal işləyir və ya su təzyiqi normal deyil.

 • E05 Kodu - İstilik üçün temperatur sensoru zədələnib

 • E06 Kodu - İsti suyun temperaturu sensorunun nasazlığı

 • E07 Kodu - NTC-də istilik sisteminin nasazlığı

 • E09 Kodu - Baxım ehtiyacı haqqında siqnal

 • E10 Kodu - Sensor sizə təzyiqin olmaması barədə məlumat verir

 • E11 Kodu - (Hermann SE modelləri üçün) Tüstü buraxma qurğusunun bloklanması

 • E18 Kodu - İstilik sisteminin su ilə doldurulması

 • E19 Kodu - Suyun doldurulması ayrılmış müddətdə tamamlanmadı

 • E21 Kodu - İstilik sistemində azaldılmış su təzyiqi

 • E22 Kodu - Yaddaş məlumatlarının uyğunsuzluğu

 • E24 Kodu- Təhlükəsizlik termostatı xətası

 • E33 Kodu - Elektrik əlaqələrinin yanlış konfiqurasiyası

 • E35 Kodu - Alov qeydiyyatı yoxdur

 • E36 Kodu - Ümumi qoruyucunun işləməsi

 • E38 Kodu - Xarici temperatur sensorunun zədələnməsi

 • E39 Kodu - İstilik dəyişdiricisi donub

 • E42 Kodu - Mikroprosessorun nasazlığı

 •                    Hermann Habitat

 • Kod 01 - Ocaq yandırılmadı və ya alov söndü

 • Kod 05 - Səhv sensoru temperatur sensoru (sistem temperaturu sensoru)

 • Kod 06 - Temperatur sensoru xətası (DHW temperatur sensoru)

 • Kod 10 - Qazanın altındakı sensor tərəfindən göstərilən qeyri-kafi su təzyiqi (0,5 bar və ya daha az)

 • Kod 33 - Kabel konfiqurasiya qüsuru (məftil)

 •                                    PROGRAMLAŞMA

 • CH-10

 • PH-C0/24, C2/29, C3/32, C4/40

 • BL-30

 • HE-80

 • PL-85

 • CP-8/12

 • HP-86

bottom of page